SKATT

Jag hjälper till med frågor om skatterätt.

Men vad gör egentligen en skattejurist förutom att hjälper folk med deras deklarationer?

Ett område som jag har jobbat mycket med den senaste åren har varit frivilliga rättelser av tillgångar i utlandet samt skatt som betalats i utlandet och som sedan ska krävas tillbaka från utländska skatteförvaltningar.

Jag har också haft många frågor rörande personer som drabbats av skattetillägg, företrädaransvar och skönstaxeringar. Andra vanliga frågor är 6-månadersregeln och 1-årsregeln vid arbete utomlands, hemvistregler, skatteplikt i Sverige samt avräkning av utländsk skatt. De senaste åren har det också tillkommit en utvidgad avkastningsskatt för kapial/pensionsförsäkringar i utlandet vilket många behöver hjälp med. Avdrag för dubbel bosättning och tjänsteresor är också alltid aktuellt.

Det är både stort och smått, frågor om ROT och RUT blandas med frågor om omorganisationer av koncerner, upprättande av gåvobrev och frågor om beskattning av utländska pensioner, avkastningsskatt på kapitalförsäkringar, avgångsvederlag, ackumulerad inkomst samt vilka regler som gäller om man äger ett bolag i ett annat land t.ex. CFC-reglerna när det gäller bolag i ”skatteparadis”.

Jag hjälper också till att begära betalningsanstånd vid vid begäran om omprövning och överklaganden. Skatteverket medger i vanliga fall endast anstånd i samband omprövning och överklagande. Skattetillägg har man alltid rätt att få anstånd med första gången man begär omprövning eller överklagar till förvaltningsrätten.

Jag är öppen och fördomsfri gentemot dem som söker min hjälp. Jag är inte här för att döma dig för eventuella misstag du gjort i din deklaration eller bokföring. Jag är här för att hjälpa dig att minska skadan som du råkat ut för och se till att Skatteverket följer de regler som det har att hålla sig till.

Det finns dock ett område jag inte hjälper mina klienter med. Jag gör inga skatteupplägg. Detta innebär att om du vill ha ett avancerat upplägg eller en koncernstruktur som ligger i gråzonen för vad som är tillåtet så får du vända dig någon annanstans.

Du är välkommen med just din fråga!