PROVISON & PRO BONO

Provision

Om du anlitar Drakens Skatt på provisionsbasis så behöver du inte betala någonting för hjälpen om jag inte vinner målet åt dig. Det finns alltså inga dolda kostnader eller andra slamkrypare i erbjudandet. Om jag tar mig an ditt mål och vinner så blir arvodet en viss procentsats (från 1 % och uppåt beroende på storleken på det tvistiga skattebeloppet) av den skattebesparing du gjort genom att jag drivit målet åt dig.

För att jag ska ta ett mål på provisionsbasis krävs att jag tror att det finns mycket goda möjligheter att vinna målet i domstol eller hos Skatteverket. För mål av mer osäker karaktär mål hänvisas till våra ordinarie timpriser.

Pro bono

Är ni en välgörenhetsorganisation som har lite pengar och mycket hjärta?

När en välgörenhetsorganisation utan vinstsyfte har råkat i trubbel med skatteförvaltningen kan jag föra talan pro bono (gratis) om jag tror att det finns någon chans till framgång hos Skatteverket eller förvaltningsdomstolarna. Observera att jag endast driver pro bono-mål för organisationer som uppfyller ovanstående kriterier.