ARVODEN

Frågor om person- och kapitalbeskattning: 469 kr per 15 minuter, 1 875 kr per timme (1 500 kr exkl. moms)

Frågor om enskild näringsverksamhet och företagsbeskattning: 625 kr per 15 minuter, 2 500 kr per timme (2000 kr exkl. moms)

 

Hjälp med kostnaderna?

I vissa fall kan du få försäkringsersättning för dina juristkostnader. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för den försäkring du har.

Det finns också en möjlighet till ersättning för ombud i skattemål enligt skatteförfarandelagen (tidigare enligt ersättningslagen), möjligheterna är dock förhållandevis små och kräver att man antingen vinner målet eller driver en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen men inte ens då ska man räkna med att full ersättning för sina kostnader.

Jämför gärna våra priser med till exempel Rättshjälpstaxan som under 2015 är 1 628 kr inkl. moms. Detta är vanligtvis den lägsta taxa en jurist/advokatbyrå debiterar. Timtaxan för en skattejurist uppgår i normalfallet till mellan 2 000 – 6 000 kr.