VÄLKOMMEN TILL DRAKENS SKATTEJURIDIK!

Varför ska du anlita Drakens Skatt?

Jag kan ge dig den hjälp du behöver till ett pris du har råd med. Med detta menar jag dels att jag är en prisvärda skattejurist och att jag är väldigt duktig på det jag gör. Har du ett tak för vad du har råd att betala så är det självklart att vi kan avtala om ett fast pris för det du vill ha hjälp med.

Jag vet, av egen erfarenhet, vilka argument som fungerar på Skatteverket och i förvaltningsdomstolarna/skattedomstolarna.

Jag vet vad som krävs för att vinna ett skattemål eftersom jag under flera års tid argumenterat och diskuterat skattefrågor och skattemål med råden (domarna) i kammarrätten och med kollegor på Skatteverket. Jag vet således vilken bevisning som krävs för att göra Skatteverkets handläggare nöjda vilket förhoppningsvis gör att du slipper överklaga Skatteverkets beslut vidare till en förvaltningsdomstol.

Jag kan också hjälpa till långt innan det blir ett problem och utreda vilka skattemässiga konsekvenser ett visst handlande från din sida kommer att få i framtiden och lämna råd hur du bör redovisa inkomster och utgifter.